قانون مدنی

ماده 905 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت چهارم: در وصایا و ارث » باب دوم: در ارث » فصل پنجم: در فرض و صاحبان فرض

تقدم فرض بر ارث به قرابت – رد

از ترکه میت هر صاحب فرض، حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد؛ و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب‌ فرض در درجه نباشد، باقی به صاحب فرض رد می‌شود، مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی‌شود، لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج‌ نباشد، زائد از فریضه به او رد می‌شود.

تفسیر ماده 905 قانون مدنی

+ حکم ماده شامل دو بخش است:

1) تقدم صاحبان فرض بر قرابت؛

2) رد بقیه ترکه به صاحب فرضی که در قرابت مقدم بر دیگر خویشان است.[1]


 

نکات ⇐ تقدم فرض بر ارث به قرابت – رد

+ تعریف رد: اعطای مازاد حصه صاحبان فرض به صاحبان فرض.(سراسری 88)


 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م905، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا