قانون مدنی

ماده 106 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

مالک ملکی که مورد حق‌ُالاِرتِفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تَضییع یا تَعطیل حق مزبور باشد، مگر با ‌اجازه صاحب حق.

تفسیر ماده 106 قانون مدنی

+ مالک ملکی که موضوع حق ارتفاق است می تواند هر نوع تصرفی که منافی حق ارتفاق نباشد در ملک خود بنماید. مثلا، می‌تواند ملک خود را با حفظ حق ارتفاق بفروشد، اجاره دهد، یا به دیگری ببخشد. ولی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که به حق مزبور لطمه ای وارد آورد.[1]


+ منظور از تضییع و تعطیل در این ماده چیست؟

1) تَضییع: از بین بردن حق به طور کلی است، از طریق کارهایی که اعمال حق را غیر ممکن سازد.

چنانکه مالک آب انباری را که موضوع حق ارتفاق است نابود کند، یا آن را به زیر زمین تبدیل نماید یا مالک ملک مورد ارتفاق، مجرای آب را تغییر دهد، به گونه ای که مانع استفاده همسایه که حق آب بردن دارد شود.

2) تعطیل: آن است که مالک استفاده از حق را برای مدتی متوقف سازد.

چنانکه مالک زمینی که در آن حق عبور برای دیگری برقرار شده راه عبور را برای مدتی با ریختن مصالح ساختمانی ببندد، یا آب انبار را به بهانه تجدید ساختمان مدتی بی آب نگهدارد.[1]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 367، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و یکم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا