قانون مدنی

ماده 1074 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب هفتم: در نکاح و طلاق » باب اول: در نکاح » فصل پنجم: وکالت در نکاح

حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

تفسیر ماده 1074 قانون مدنی

+ این حکم و فضولی بودن عملی که وکیل برخلاف غبطه موکل انجام داده از قواعد عمومی قراردادها است و اختصاص به نکاح ندارد.[1]


+ ممکن است وکالت بدون قید بوده و وکیل مصلحت موکل را در حدود متعارف مراعات نکرده باشد، چنانکه زنی را که از لحاظ معلومات و وضع اجتماعی به هیچ وجه مناسب موکل نیست یا زنی را به دو برابر مهرالمثل برای او تزویج کرده باشد. در این صورت نیز عقد غیرنافذ و صحت آن منوط به تنفیذ موکل است.[2]


+ قابل ذکر است که مصلحت معیار دقیق و مشخصی ندارد. از این رو ممکن است موکل مدعی عدم مراعات مصلحت و وکیل مدعی مراعات مصحلت باشد. در این صورت دادرس باید برای تشخیص مصلحت به عرف مراجعه کند.[2]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص702، انتشارات میزان.

2. صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، ش49، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا