قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل ششم: امور اتفاقی » مبحث اول: تامین خواسته » 1- درخواست تامین

درخواست تامین قبل از موعد انجام تعهد

نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد، می‌توان درخواست تامین نمود.

تفسیر ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی

+ به موجب ماده 114، ذینفع می‌تواند نسبت به طلب یا مال معینی که موعد تسلیم آن نرسیده، تحت شرایطی درخواست تامین خواسته نماید. بنابراین در این صورت تامین خواسته لزوما پیش از اقامه دعوا درخواست می‌شود. در نتیجه باید پذیرفت که مهلت 10روزه مذکور در ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی، از تاریخ رسیدن موعد مطالبه طلب یا مال شروع می‌شود؛ زیرا پیش از آن، اقامه دعوا به علت منجز نبودن حق امکان‌پذیر نمی‌باشد.[1]


 

منابع

1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج3، ش807، انتشارات دراک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا