قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل ششم: امور اتفاقی » مبحث اول: تامین خواسته » 2- اقسام تامین

حق تقدم درخواست کننده تامین

در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد، درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

تفسیر ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی

+ بنابراین حق تقدم در صورتی به وجود می‌آید که نه تنها مال بازداشت شده عین معین باشد (و نه کلی) بلکه عین بازداشت شده مورد ادعای بازداشت کننده باشد؛ یعنی آن را متعلق به خود بداند و در دعوایی که به خواسته آن اقامه نموده یا اقامه می‌نماید نیز پیروز شود.[1]


 

ماده 527 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.

منابع

1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج3، ش797، انتشارات دراک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا