قانون مدنی

ماده 1320 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد سوم: در ادله‌ اثبات دعوی » کتاب سوم: در شهادت » باب دوم: در شرایط شهادت

شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره ‌نتواند حاضر شود.

تفسیر ماده 1320 قانون مدنی

+ شهادت بر شهادت عبارت از آن است که کسی آنچه را که از دیگری در خارج شنیده است در دادگاهی گواهی دهد.[1]


+ شهادت بر شهادت در مواردی که شهادت اصلی می‌تواند دلیل بر دعوی قرار گیرد معتبر خواهد بود.[1]


+ شهادت بر شهادت فقط در موارد زیر معتبر است:

1) در مواردی که شاهد اصلی وفات کرده باشد.

2) در صورتی که شاهد اصلی به واسطه مانعی نتواند در جلسه دادگاه حاضر گردد، مانند بیماری و حبس و امثال آن.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 188 قانون مجازات اسلامی:

شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

تبصره ۱- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

تبصره ۲- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.


ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی:

در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.

تبصره- گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج6، ص244، انتشارات اسلامیه.

2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ش3182، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا