قانون مدنی

ماده 1325 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد سوم: در ادله‌ اثبات دعوی » کتاب پنجم: در قسم

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است، مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌‌علیه است منوط به قسم ‌او نماید.

تفسیر ماده 1325 قانون مدنی

+ سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله – بالله – تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورت جلسه می‌گردد (ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی).


+ مشهور ارجاع سوگند را نوعی پیشنهاد (ایجاب) مشروط صلح می‌داند. ولی، از شباهت یاد شده باید گذشت و مبنای واقعی را نظم حقوقی و عدالت شمرد.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م1325، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا