قانون مدنی

ماده 213 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله » مبحث دوم: در اهلیت طرفین

معامله محجورین نافذ نیست.

تفسیر ماده 213 قانون مدنی

+ واژه «محجور» در این ماده به معنی «مُفَلَّس» و ورشکسته است. ولی، در ماده 1207 قانون مدنی، قانونگذار تغییر اصلاح داده و آن را شامل صغیر و غیررشید و دیوانه دانسته است.[1]


+ معسر را نباید در این گروه آورد، زیرا معامله معسر در هیچ حالتی غیرنافذ نیست.[1]


+ منظور از محجورین در ماده مزبور غیر رشید است زیرا با عقلایی نبودن تصرفاتش قصد و رضای او کافی برای انجام معامله نخواهد بود و اجازه ولی یا قیم می تواند نقص آن را رفع نماید و معامله را تنفیذ کند و هرگاه اجازه ندهد طبق ماده 212 قانون مدنی، آثار انشائی آن معامله مرتفع خواهد گشت.[2]


+ استثنائاً به غیر رشید مانند صغیر ممیز اجازه داده شده که تملکات بلاعوض از هر قبیل باشد مانند هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات بنماید و در این امر احتیاجی به اجازه ولی یا قیم نخواهد داشت زیرا غیر رشید در اینگونه اعمال از توجه ضرر مصون خواهد بود.[2]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 220، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 255، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا