قانون مدنی

ماده 271 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل ششم: در سقوط تعهدات » مبحث اول: در وفای به عهد

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد.

تفسیر ماده 271 قانون مدنی

+ مورد تعهد باید به متعهدله یا نماینده او تادیه شود زیرا متعهدله طبق قرارداد صاحب مورد تعهد می‌باشد و می‌تواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد.[1]


+ منظور ماده از کسی که حق قبض دارد نماینده متعهد می‌باشد.[1]


+ طلبکاران داین را نباید در زمره کسانی آورد که قانوناً حق قبض دارند.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 381، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 253، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا