قانون مدنی

ماده 365 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث چهارم: در آثار بیع » فقره اول: در ملکیت مبیع و ثمن

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

تفسیر ماده 365 قانون مدنی

+ کسی که مالی را به بیع فاسد در تصرف دارد، در حکم غاصب و ضامن عین و منافع آن است، هر چند به رضای مالک آن را تصرف کرده باشد یا از فساد بی‌اطلاع باشد.[1]


+ بیع فاسد اثر مطلوب را ندارد: نه ملکیتی از آن به وجود می‌آید و نه دینی بر عهده دو طرف بار می‌شود. صورتی به ظاهر انجام پذیرفته که در نظر قانون در حکم هیچ است. پس، باید آنچه به اعتماد این ظاهر روی داده است به صورت گذشته درآید: مبیع را خریدار پس بدهد و ثمن را فروشنده.[1]


 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 333، تهران، انتشارات میزان.

2. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 76، تهران، انتشارات گنج دانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا