قانون مدنی

ماده 396 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات

خیارات از قرار ذیلند:

  1.  خیار مجلس.
  2.  خیار حیوان.
  3.  خیار شرط.
  4.  خیار تاخیر ثمن.
  5.  خیار رویت و تخلف وصف.
  6.  خیار غبن.
  7.  خیار عیب.
  8.  خیار تدلیس.
  9.  خیار تبعض صفقه.
  10.  خیار تخلف شرط.

تفسیر ماده 396 قانون مدنی

+ خیار در لغت به معنی اختیار است.


+ خیار در اصطلاح حقوقی، اختیاری است که به موجب قانون برای فسخ قرارداد به یکی از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالثی داده شده است.[1]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 297، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا