قانون مدنی

ماده 433 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » هفتم: در خیار عیب

اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

تفسیر ماده 433 قانون مدنی

+ در صورتی که در یک عقد، مشتری یک نفر و بایع متعدد باشد و پس از عقد در مبیع ظاهر شود طبق ماده 433 قانون مدنی مشتری می‌تواند نسبت به سهم یکی از آنها بیع را فسخ و نسبت به سهم دیگران قبول و مطالبه ارش کند، مثلا هرگاه سه نفر که در خانه‌ای شریک هستند آن را به یک نفر به وسیله یک عقد بفروشند و پس از عقد معلوم شود که خانه معیوب است، مشتری می‌تواند نسبت به سهم یک نفر از فروشندگان که ثلث خانه باشد بیع را فسخ و نسبت به دو ثلث دیگر خانه، بیع را قبول و ارش دریافت دارد.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 583، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا