قانون مدنی

ماده 441 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » نهم: در خیار تبعض صفقه

مفهوم خیار تبعض صفقه

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت، مشتری حق ‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

تفسیر ماده 441 قانون مدنی

+ تبعض، در لغت، به معنی تجزیه شدن آمده و صفقه به معنی دست بهم‌زدن است و به معنی معامله نیز به کار رفته است؛ چه در قدیم معمول بوده است که طرفین معامله، هنگامی که می‌خواستند اراده خود را بر عقد قرارداد اعلام کنند، به یکدیگر دست می‌دادند.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 319، تهران، انتشارات میزان.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م441، تهران، انتشارات میزان.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 589، تهران، انتشارات اسلامیه.

4. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج5، ش 1068، تهران، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا