قانون مدنی

ماده 46 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی

حق اِنتِفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عِین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا‌ غیرمنقول و مُشاع باشد یا مَفروز.

تفسیر ماده 46 قانون مدنی

+ موضوع حق انتفاع ممکن است مال معین یا مجموع دارایی مالک یا بخشی از آن باشد. برای مثال، همانگونه که شخص می تواند حق انتفاع از خانه معین خود را به دیگری واگذار کند، ممکن است حق انتفاع از مجموع دارایی یا اموال غیرمنقول را برای او برقرار کند.[1]

 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 225، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا