قانون مدنی

ماده 471 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهارم: در اجاره » مبحث اول: در اجاره اشیاء

برای صحت اجاره باید اِنتفاع از عِین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

تفسیر ماده 471 قانون مدنی

+ طبق این ماده، مالی که منفعت آن مورد اجاره قرار می‌گیرد باید از اشیائی باشد که در اثر انتفاع از آن عین مال معدوم نگردد و هرگاه در اثر انتفاع از آن، عین مال نیست شود مانند شیرینی و میوه و امثال آنکه انتفاع از آن منجر به نابودی می‌شود نمی‌تواند مورد اجاره قرار گیرد.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 69، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا