قانون مدنی

ماده 489 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهارم: در اجاره » مبحث اول: در اجاره اشیاء

اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین مستاجره یا منافع آن باشد، مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستاجر ‌انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجر هر دو.

تفسیر ماده 489 قانون مدنی

+ به نظر دکتر کاتوزیان، اثبات حق عینی که باعث خلع ید مستاجر از تمام یا بخشی از مورد اجاره باشد، باید به طرفیت مالک و مستاجر باشد، وگرنه دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا بدهد. ولی، به نظر دکتر امامی، دادگاه می‌تواند دعوا را استماع کند، لیکن اجرای حکم منوط است بر اینکه حکم خلع ید به طرفیت دیگری نیز صادر شود.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 0، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا