قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل اول: دادخواست » مبحث اول: تقدیم دادخواست

ارجاع دادخواست

هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.

تفسیر ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی

+ دادخواست به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برسد، منظور معاونت شعبه نیست؛ چراکه شعبه دادگاه اساسا معاون ندارد. بلکه منظور معاون رئیس حوزه قضایی است و از آنجا که رئیس حوزه قضایی رئیس شعبه اول نیز محسوب می گردد، ماده 50 معاونت شعبه را مطرح کرده است.[1]


+ دادخواستی که از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت می‌شود، به صورت الکترونیکی برای مقام مسئول ارجاع در دادگستری مربوطه ارسال می‌شود و ایشان حسب نوبت آن را به یکی از شعب آن دادگستری ارجاع می‌دهد.[2]


 

ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی:

مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.

در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

منابع

1. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج1، ش213، انتشارات فکرسازان.

1. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م50، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا