قانون مدنی

ماده 518 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل پنجم: در مزارعه و مساقات » مبحث اول: در مزارعه

مُزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را‌ تقسیم کند.

تفسیر ماده 518 قانون مدنی

+ مزارعه مصدر باب مفاعله از زرع می‌باشد و معنی آن کشت کردن دو نفر با یکدگیر است.[1]


+ تعریف مزارعه: معامله‌ای است که، به منظور زراعت و شرکت در محصول، بین مالک زمین یا منافع آن با عامل زرع برای مدت معین انجام می‌شود. حصه مشاع مزارع و عامل از محصول و التزام به تهیه سایر عوامل زرع به تراضی معین خواهد شد.[3]


+ از نظر تحلیل حقوقی، مزارعه شرکتی است بین مالک (مزارع) و زارع (عامل) که از یک طرف انتفاع از زمین و از طرف دیگر کار به عنوان سرمایه گذارده می‌شود و عوامل لازم دیگر را برای کشت یکی از طرفین نیز عهده‌دار می‌گردد و محصولی که به دست می‌آید مانند سود شرکت، به نسبتی که طرفین با یکدیگر قرار می‌دهند بین خود تقسیم می‌کنند.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 162، انتشارات اسلامیه.

2. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش 2، انتشارات گنج دانش.

3. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش84، انتشارات گنج دانش.

4. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش87، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا