قانون مدنی

ماده 528 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل پنجم: در مزارعه و مساقات » مبحث اول: در مزارعه

اگر شخص ثالثی، قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود، آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ می‌شود؛ ولی اگر غصب بعد از‌ تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

تفسیر ماده 528 قانون مدنی

+ «اگر شخص ثالثی، قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود، آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ می‌شود» و در صورتیکه فسخ ننمود می‌تواند از شخص ثالث خسارت خود را طبق مقررات غصب بخواهد زیرا در مورد مزبور مانند مورد اجاره، منافع ملکی عمل به تبع عین، مورد غصب قرار گرفته است و مزارع می‌تواند اجرت المثل زمین خود را از شخص ثالث غاصب مطالبه کند.

و در صورتیکه زمین بعد از تسلیم به عامل، در اثناء مدت غصب شود عامل نمی‌تواند مزارعه را فسخ کند و فقط می‌تواند خسارات خود را از غاصب بخواهد.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 179، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا