قانون مدنی

ماده 548 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل ششم: در مضاربه

حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

تفسیر ماده 548 قانون مدنی

+ توافقی که در آن تمام سود از آن مالک باشد، مضاربه محسوب نمی‌شود. هم چنین است قراردادی که سود یکی از دو طرف در آن ثابت باشد.[1]


+ سود یا بخشی از می‌تواند به سود ثالث باشد.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 549، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا