قانون مدنی

ماده 564 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هفتم: در جعاله

در جُعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مُرَدَّد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

تفسیر ماده 564 قانون مدنی

+ در مورد چگونگی عمل مطلوب نیز، مانند عوض آن (اجرت)، لازم است که قابل تعیین باشد و کاری مجهول و غیر قابل تعیین نمی‌تواند موضوع جعاله قرار گیرد.


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا