قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 58 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل اول: دادخواست » مبحث چهارم: پیوست‌های دادخواست

انضمام ترجمه اسناد غیر فارسی

در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.

تفسیر ماده 58 قانون آیین دادرسی مدنی

+ رعایت نکردن مفاد این ماده موجب می‌شود که مدیر دفتر دادگاه قرار رفع نقص را صادر کند و در صورت‌عدم رفع، باید به استناد ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست صادر شود.[1]


+ آنچه که در ماده ۵۸ در مورد تطبیق و تصدیق سند با اصل و ترجمه آن بیان شده، مربوط به شکل دعوا است و مدارکی که مورد استناد واقع می‌شوند، تطبیق و ترجمه آن‌ها دلالتی بر اعتبار سند نخواهد داشت.

اعتبار ماهوی سند امر دیگری است که در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی بیان شده است.[2]


 

ماده 1295 قانون مدنی:

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌ شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:

اولا) اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیاً) مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً) کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

رابعاً) نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌ باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

منابع

1. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م58، انتشارات میزان.

1. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج1، ش275، انتشارات فکرسازان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا