قانون مدنی

ماده 596 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هشتم: در شرکت » مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت

در صورتی که اموال مشترک، متعدد باشد، قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها، مُلازم با تقسیم باقی اموال نیست.

تفسیر ماده 596 قانون مدنی

+ مصداق بارز شرکت در اموال متعدد وضع وارثان نسبت به ترکه است.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م596، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص252، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا