قانون مدنی

ماده 622 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل نهم: در ودیعه » مبحث دوم: در تعهدات امین

اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مِثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

تفسیر ماده 622 قانون مدنی

+ در صورتیکه امین فوت کند عقد ودیعه منفسخ می‌شود و وارث او باید در اولین وقت امکان مال ودعی را به مودع رد کند زیرا سمت امانت مالکانه که به وسیله عقد ودیعه پیدایش یافته و به شخص امین از طرف مالک داده شده بود به فوت او زایل می‌شود و مال در ید وارث به عنوان امانت قانونی قرار داد و چنانچه بدون تعدی و تفریط تلف شود ضامن نمی‌باشد.

در صورتیکه وارث آن را تلف کند و یا سبب تلف آن شود به دستور ماده ۶۲۲ قانون مدنی باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگرچه عالم به ودیعه بودن آن مال نزد مورث خود نباشد و تصور کند که متعلق به مورث و جزء ترکه است زیرا به دستور ماده ۳۲۸ قانون مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی هرکس مال غیر را تلف کند و یا سبب تلف آن شود ضامن می‌باشد.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص278، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا