قانون مدنی

ماده 634 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل نهم: در ودیعه » مبحث سوم: در تعهدات امانتگذار

هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.

تفسیر ماده 634 قانون مدنی

+ امین موظف است که مال ودیعه را به مالک رد کند. یعنی از آن دست بردارد و در اختیار مودع گذارد، ولی مکلف به تحویل آن نیست. به همین جهت، اگر رد مال مستلزم هزینه‌ای باشد، برعهده امانت گذار است.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش45، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا