قانون مدنی

ماده 647 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل دهم: در عاریه

مُستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد، مگر به اذن مُعیر.

تفسیر ماده 647 قانون مدنی

+ مستعیر نمی تواند مورد عاریه را به دیگری به عنوان «عاریه» بسپارد. زیرا هیچ حقی بر آن ندارد تا به دیگری واگذاری، ماذون در انتفاع است و اباحه تنها برای او ایجاد می شود.[1]

← پس هرگاه مستعیر مورد عاریه را به دیگری بسپارد یا عاریه دهد، متعدی به شمار می رود و مسئول هر نقص یا تلفی است که، در نتیجه وقایع خارجی یا عمل گیرنده مال، حادث شود. گیرنده مورد عاریه نیز، حتی در صورتی که از حقیقت آگاه نباشد، با مستعیر در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارد.

با وجود این، هرگاه مستعیر مورد عاریه را در خطر ببیند و به مالک نیز دسترسی نداشته باشد و برای احتراز ان خطر ناچار شود که آن را به دیگری بسپارد، نباید او را مقصر و در حکم غاصب به شمار آورد (ماعلی المحسنین من سبیل).[2]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 306 قانون مدنی:

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌ بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش51، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

2. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش59، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا