قانون مدنی

ماده 65 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف

صحت وقفی که به علت اِضرار دُیان واقف واقع شده باشد مَنوط به اجازه دُیان است.

تفسیر ماده 65 قانون مدنی

+ دُیان: جمع داین (داین: طلبکار)


+ 1) مقصود از علت در این ماده علت غایی یا انگیزه واقف است، که اگر اضرار به دیان باشد، وقف غیرنافذ است.

  2) برای اثبات عدم نفود وقف، باید قصد اضرار به طلبکار و فرار از تادیه دین اثبات شود و عدم کفایت دارایی بدهکار ممکن است اماره وجود چنین قصدی تلقی شود.

  3) اگر دارایی بدهکار کافی برای پرداخت دین باشد و طلبکار ضرری نبیند، نفعی در اقامه دعوای عدم نفوذ ندارد.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 68، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا