قانون مدنی

ماده 668 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل سیزدهم: در وکالت » مبحث دوم: در تعهدات وکیل

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

تفسیر ماده 668 قانون مدنی

+ اموالی که به منظور اجرای وکالت یا در نتیجه آن به وکیل سپرده می‌شود نزد او امانت است. وکیل باید از این اموال حفاظت کند و پس از اجرای مفاد وکالت یا در موعد مقرر به موکل مسترد دارد. تعدی و تفریط وکیل در این دوران، عقد را منحل نمی‌سازد، ولی موجب مسئولیت او د تبدیل «ید امانی» به «ید ضمانی» می‌شود.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 631 قانون مدنی:

هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد، مثل ‌مستودع است: بنابراین، مستاجر نسبت به عین مستاجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشد، مگر در صورت تفریط ‌یا تعدی؛ و در صورت استحقاق مالک به استرداد، از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود، اگر‌چه مستند به فعل او نباشد.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش101، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

2. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش104، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا