قانون مدنی

ماده 676 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل سیزدهم: در وکالت » مبحث سوم: در تعهدات موکل

حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود؛ و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است؛ اگر‌ عادت مسلمی نباشد، وکیل مستحق اجرت‌المِثل است.

تفسیر ماده 676 قانون مدنی

+ معین نشدن میزان دستمزد یا اشاره نکردن به التزام موکل، نشانه رایگان بودن وکالت نیست. در این موارد، وکیل می‌تواند، پس از اجرای مفاد وکالت، اجرت المثل کار خود را بر مبنای نظر کارشناس مطالبه کند. گاه نیز عرف و عادت میزان اجرت را معین می‌کند یا در آیین نامه‌ها نرخ معین دارد (مانند وکالت در دعاوی).

در این فرض، سکوت دو طرف قرارداد به منزله پذیرش ضمنی دستمزد متعارف و رسمی است که باید پرداخته شود.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش105، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا