قانون مدنی

ماده 719 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهاردهم: درضمان عقدی » مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه

هرگاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

تفسیر ماده 719 قانون مدنی

+ اذن به ضمان به معنی معاوضه تعهد ضامن در برابر دین مضمون عنه نیست. بلکه مانند تعهد وام گیرنده، تعهد به جبران غرامت و دادن مثل است و تراضی مدیون و ضامن را باید «شبه معوض» یا «معوض ناقص» نامید. بنابراین، ضامن به بیش از آنچه غرامت می‌بیند ح رجوع به مضمون عنه را ندارد.[1]

 

ماده 718 قانون مدنی:

هرگاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند، ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش230، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا