قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل سوم: جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی » مبحث دوم: ابلاغ

ابلاغ از طریق انتشار آگهی

در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان اگهی خواهد شد. تاریخ انتشار اگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از 1ماه باشد.

تفسیر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی

+ انتشار آگهی برابر ماده 73 شرایطی دارد:

۱) از آنجا که خواهان ذینفع در دعوی محسوب می‌شود و تعیین اقامتگاه خوانده بر عهده وی می‌باشد، از این رو، هزینه نشر آگهی بر عهده خواهان است.

2) انتشار آگهی باید در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار باشد.

3) تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از 1ماه باشد.(این شرط احتیاج به پیگیری خواهان یا وکیل وی دارد. چراکه ممکن است با اندک تسامح، تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی کمتر از 1ماه شود.)[1]


 

منابع

1. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م73، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا