قانون مدنی

ماده 73 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و وارِدین و امثال آنها صحیح است.

تفسیر ماده 73 قانون مدنی

+ وارِدین: میهمانان


+ این اشخاص (اولاد و اقوام و خدمه و وارِدین و امثال آنها) در نظر عرف خارج و غیر از واقف هستند و کلمات بر معانی عرفیه خود حمل می گردند مگر آنکه قرینه ای موجود باشد که آن را از معانی خود منصرف نماید.[1]


+ اولاد در عرف بر تمامی کسانی که قرابت نسبی نزولی با شخص دارند خواه از پسر باشد و خواه از دختر گفته می شود بنابراین نوه دختری نیز از اولاد شناخته می شود. و در صورتی که وقف بر اولاد شود طبقه دوم با طبقه اول شریک خواهند بود مگر آنکه واقف تصریح کند که ترتیب در موقوف علیهم رعایت بشود که در این صورت طبقه دوم از اولاد با بودن طبقه اول از منافع موقوفه سهیم نمی باشد.[1]


+ اقوام در عرف بر کسانی گفته می شود که قرابت سببی و نسبی با شخص داشته باشند و تعیین درجه آن به نظر عرف است.[1]


+ خدمه در عرف به کسانی گویند که در خدمت شخص بوده، خواه مزدور باشند یا مجانی کار کنند.[1]


+ واردین در عرف به کسانی گویند که به دیدن شخص می آیند خواه دعوت شده باشند یا بدون دعوت بیایند.[1]

 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 100، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا