قانون مدنی

ماده 759 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هفدهم: در صلح

حق شُفعه در صلح نیست، هر چند در مقام بیع باشد.

تفسیر ماده 759 قانون مدنی

+ هرگاه فروشنده سهم مشاعی از ملکی پیمان با خریدار را از زیر عنوان «صلح» منعقد سازد، نه تنها از قواعد خاص بیع در رابطه خود با خریدار می‌گریزد، شریک آن ملک را نیز از «حق شفعه» محروم می‌سازد.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش174، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا