قانون مدنی

ماده 764 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هفدهم: در صلح

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

تفسیر ماده 764 قانون مدنی

+ منظور قانون مدنی از ذکر خیار تدلیس نفی خیارات دیگر در صلح نمی‌باشد بلکه چون متصالحین برای پنهان نمودن حقیقت امر و نمایاندن خلاف واقع به جای عقود دیگر از عقد صلح استفاده می‌نمایند، بدین جهت قانون خیار تدلیس را که بیشتر مورد ابتلا قرار می‌گیرد نام برده است. والا ممکن است هر یک از خیارات مشترکه مانند: خیار عیب، خیار تبعض صفقه، خیار شرط، خیار اشتراط، خیار غبن، خیار رویت و تخلف وصف و همچنین خیار تفلیس در صلح جاری گردد و همان شرایط و احکام و آثار خیارات را دارا می‌باشند.[1]

 

ماده 456 قانون مدنی:

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص442، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا