قانون مدنی

ماده 86 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف

در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق ‌موقوفٌ‌عَلَیهم مقدم خواهد بود.

تفسیر ماده 86 قانون مدنی

+ اگر واقف محلی برای تعمیرات موقوفه تعیین نکرده باشد و موقوفه محتاج به تعمیر شود از عواید حاصله از موقوفه تعمیر می شود اگرچه این امر موجب شود که از برای موقوف علیهم چیزی باقی نماند زیرا چنانکه ماده 55 قانون مدنی حاکی است وقف، حبس اصل و تسبیل منفعت است و بدون مخارج لازمه برای بقاء موقوفه، اصلی باقی نمی ماند تا منفعتی به وجود آید.[1]


+ مخارج لازمه: منظور از مخارج لازمه مخارجی است که عرف و معمول محل آن را برای بقاء و انتفاع از موقوفه لازم می‌داند و الا متولی نمی‌‌تواند از عایدات موقوفه آن را به بهترین وضعی که ممکن است درآورد زیرا این امر مخارج اضافی لازم دارد که در نتیجه، تجاوز به سهم موقوف‌علیهم خواهد شد و از سهام آنان کسر می گردد مگر آنکه در عقد واقف تصریح به این امر نموده باشد.[1]

 

ماده 55 قانون مدنی:

وَقف عبارت است از اینکه عِین مال حَبس و منافع آن تَسبیل شود.

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 109، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا