قانون مدنی

ماده 899 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت چهارم: در وصایا و ارث » باب دوم: در ارث » فصل پنجم: در فرض و صاحبان فرض

صاحبان فرض نصف

فرض سه وارث نصف ترکه است:

۱) شوهر، در صورت نبودن اولاد برای متوفاة، اگرچه از شوهر دیگر باشد؛

۲) دختر، اگر فرزند منحصر باشد؛

۳) خواهر ابوینی یا ابی تنها، در صورتی که منحصر بفرد باشد.

تفسیر ماده 899 قانون مدنی

+ کسانی که نصف ترکه را می برند عبارتند از:

1) زوج:

در صورتی که زوجه بمیرد و از خود اولادی نگذارده باشد، زوج نصف ترکه را می برد. و در صورت وجود اولاد، شوهر 1/4 (یک‌چهارم) ترکه را به ارث می برد.

ماده 913 قانون مدنی:

در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای ‌زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولادِ اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود.

ماده 927 قانون مدنی:

در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل‌ ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. ‌متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله، فرض خود را از اصل ترکه می‌برند. ‌هرگاه به واسطه ورود زوجه یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.

ماده 938 قانون مدنی:

در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل‌ ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 3، ص274، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. شهیدی، مهدی، ارث، ش76، تهران، انتشارات مجد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا