قانون مدنی

ماده 909 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت چهارم: در وصایا و ارث » باب دوم: در ارث » فصل ششم: در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث » مبحث اول: در سهم‌الارث وراث طبقه اولی

ارث پدر و مادر با چند دختر

هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند یا چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بِالسَّویه بین آنها ‌تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه مادر حاجب ‌داشته باشد، در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد.

تفسیر ماده 909 قانون مدنی

+ بالسویه: به‌طور یکسان و برابر


+ در صورتی که پدر و مادر با دو دختر وارثان متوفی باشند، سهم دو دختر 2/3 از ترکه و سهم پدر و مادر 1/3 است و چیزی از ترکه باقی نمی‌ماند تا به وارثان رد شود. به همین جهت، در پایان ماده، در مورد بخش زاید، با قید «اگر باشد» آمده است که، فرض آن ناظر است به موردی که دو دختری با مادر یا پدر تنها باشد.

در این فرض، آنکه با دختران است، اگر مادر تنها باشد، چون پدر وجود ندارد، مادر نیز حاجِب ندارد. در نتیجه، انتقاد شده است که قید پایانی ماده در مورد حاجب داشتن مادر بی‌مورد و زاید است.[1]


 

نکات ⇐ ارث پدر و مادر با چند دختر

مثال: اگر وراث متوفی، پدر و مادر و دو دختر باشند، پدر و مادر به اندازه هم ارث می‌برند.(وکالت 92)


مثال: هرگاه وراث متوفی عبارت باشند از سه دختر، پدر و مادر، در خصوص نوع وراثت وارث، همه فرض برند و رد مازاد بر فرض هم مطرح نمی‌شود.(آزاد ۹۱) زیرا سهم پدر و مادر هر کدام یک سدس (۱/۶) که می‌شود (۲/۶) از ترکه. و سهم دختران دو ثلث ترکه (۲/۳) می‌باشد. در تناسب کردن اعداد سهم دختران (۴/۶) ترکه می‌شود که با جمع سهم دختران و پدر و مادر مازادی بر فرض نمی‌ماند که بخواهد رد شود.


 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م909، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا