قانون مدنی

ماده 92 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث سوم: در حق انتفاع از مباحات

هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجِعه به هر یک از مُباحات از آنها استفاده نماید.

تفسیر ماده 92 قانون مدنی

+ مباحات اموالی را گویند که مالک ندارد و هر کس می تواند طبق مقررات مربوط به هر قسم، آنها را تملک کند.[1]


+ افراد می توانند حق انتفاعی برای خود، با رعایت مقررات، نسبت به مال مباح ایجاد کنند، بدون اینکه قصد تملک آن را داشته باشند.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 121، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص 334، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا