قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری » بخش دوم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی » فصل چهارم: وظایف و اختیارات بازپرس » مبحث اول: اختیارات بازپرس و حدود آن

کشف جرم دیگر ضمن تحقیق توسط بازپرس

هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‏‌دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‏‌دهد.

تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه‏ دیده می‌رسد.

ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفریماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری

تفسیر ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری

نکته 1- منظور از «جرمی که بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد» جرم غیرقابل گذشت است و منظور از «جرمی که با شکایت شاکی قابل تعقیب است» جرم قابل گذشت است.


نکته 2- اگر هنگام انجام تحقیق نسبت به یک جرم، بازپرس جرم دیگری را هم کشف کند که تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست (جرم غیرقابل گذشت)، و در عین حال «با جرم اول هم مرتبط نباشد»، تحقیق نسبت به جرم دوم نیازمند ارجاع دادستان است.

مانند اینکه هنگام بررسی اسناد حسابرسی مربوطط به جرم اختلاس، وقوع جرم جعل برای فراری دادن یک محکوم به قصاص هم کشف شود. در این حالت، بازپرس فقط اقدامات لازم برای حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم را به عمل می‌آورد و منتظر ارجاع دادستان می‌ماند.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری:

چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.


ماده 363 قانون آیین دادرسی کیفری:

هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوط اعلام می‌کند.


ماده 629 قانون آیین دادرسی کیفری:

هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می‌تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.

منابع

1. خالقی، علی، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، ص144، انتشارات شهر دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا