قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 123 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل ششم: امور اتفاقی » مبحث اول: تامین خواسته » 2- اقسام تامین

توقیف معادل قیمت خواسته

در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند.

تفسیر ماده 123 قانون آیین دادرسی مدنی

+ در تمام مواردی که معادل قیمت خواسته بازداشت می‌شود، قیمت واقعی خواسته باید در نظر گرفته شود. بنابراین اگر برای مثال در دعوای محکومیت خوانده به استرداد تخته فرش، خواهان خواسته را به دستور مواد ۶۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، سه میلیون ریال تقدیم کرده و قرار تامین خواسته نیز درخواست و صادر شده و بازداشت فرش مزبور ممکن نباشد، باید قیمت فرش با توجه به دلایل موجود در پرونده علی‌الاصول توسط کارشناس تعیین و معادل آن از سایر اموال خوانده بازداشت شود.[1]


 

منابع

1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج3، ش826، انتشارات دراک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا