قانون مدنی

ماده 1254 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب دهم: در حجر و قیمومت » فصل پنجم: در خروج از تحت قیمومت

خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.[اصلاحی مصوب 1370/08/14]

تفسیر ماده 1254 قانون مدنی

+ هرگاه قیم پیش از آنکه دادگاه استعفای او را بپذیرد سمت خود را رها کند و محجور را بی‌سرپرست گذارد مسئول زیانی است که در نتیجه استعفا به اموال محجور وارد می‌شود (مستنبط از ماده ۹۲ قانون امور حسبی).[1]

 

مصوبات ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی

خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط مدعی‌العموم حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد، یا نماینده او به محکمه ابتدایی همان حوزه داده شود.(مصوب1314/07/01)


خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.(اصلاحی آزمایشی 1361/10/08).

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و محجورین، ش320، تهران، انتشارات سمت، چاپ بیست و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا