قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 132 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل ششم: امور اتفاقی » مبحث دوم: ورود شخص ثالث

ابلاغ وقت دادرسی به وارد ثالث

پس از وصول دادخواست شخص ثالث، وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن، برای طرفین دعوای اصلی، ارسال می‌شود. در صورت نبودن وقت کافی، به دستور دادگاه، وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

تفسیر ماده 132 قانون آیین دادرسی مدنی

+ تصریح قانونگذار به ابلاغ وقت دادرسی اصلی به وارد ثالث و ارسال نسخه‌ای از دادخواست ورود ثالث برای طرفین اصلی حاکی از این امر است که برای پرونده ورود ثالث نیز باید همان وقت تعیین شده دعوای اصلی را منظور کرد؛ چرا که دادخواست ورود ثالث به همراه پرونده اصلی رسیدگی می‌شود. بنابراین مدیر دفتر مجاز نخواهد بود برای دادخواست ورود ثالث وقت رسیدگی جدا از وقت رسیدگی پرونده دعوای اصلی تعیین کند.[1]


 

منابع

1. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج2، ص111، انتشارات فکرسازان.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا