قانون مدنی

ماده 141 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت اول: در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه » باب اول: در احیای اراضی موات و مباحه

مُراد از احیای زمین آن است که اراضی مَوات و مُباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، ‌درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

تفسیر ماده 141 قانون مدنی

+ احیاء: به معنی زنده کردن و اصطلاحا به معنی آباد کردن است.[1]


+ موات: به معنی مرده و بی روح است و در اصطلاح، موات به اراضی گویند که مالک ندارد.[1]


+ اراضی موات: زمین هایی هستند که مالک ندارد و از آنها انتفاع برده نمی‌شود، خواه آنکه این امر در اثر نداشتن آب باشد و یا آنکه آب آن را فراگرفته و یا نی‌زار و علف زار و جنگل باشد. در این امر فرقی نمی نماید که زمین های مزبور قبلا دائر بوده و در اثر اعراض مالکین بائر شده و یا آنکه هیچ زمان دائر نبوده است. اراضی موات را می‌توان به وسیله احیاء تملک نمود.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 27 قانون مدنی:

اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مُندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر‌ یک از اقسام مختلفه آنها تَمَلُک کرده و یا از آنها استفاده کنند مُباحات نامیده می‌شود مثل اراضی مَوات یعنی زمین هائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌ زَرع در آنها نباشد.

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 168، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 169، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا