قانون مدنی

ماده 209 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله » مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آن‌ها

امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

تفسیر ماده 209 قانون مدنی

+ معامله‌ای که در اثر اکراه واقع می‌شود غیرنافذ است و مکره می‌تواند پس از رفع اکراه به وسیله امضاء آن را تنفیذ نماید. در این صورت تاثیر معامله از زمان عقد خواهد بود زیرا عقد به وسیله قصد طرفین و رضای آن‌ها محقق می‌شود و در معامله مکره قصد موجود می‌باشد ولی رضای معتدل را ندارد و رضا لازم نیست مقارن با عقد باشد بلکه می‌تواند نیز موخر از آن قرار گیرد چنانکه در معامله فضولی است.[1]


+ معامله مکره غیرنافذ است و مکره بعد از زوال اکراه می‌تواند آن را تنفیذ کند و بدین طریق عیب معامله را رفع نماید؛ و نیز می‌تواند معامله را رد کند که در این صورت، معامله کان لم یکن تلقی خواهد شد.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 242، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 126، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا