قانون مدنی

ماده 229 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل سوم: در اثر معاملات » مبحث دوم: در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

تفسیر ماده 229 قانون مدنی

+ بر طبق ماده 229 قانون مدنی مانع خارجی در صورتی سبب معاف شدن متعهد از مسئولیت قراردادی است که معلوم شود «دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است». مانعی را که بتوان بر آن چیره شد یا از آن گریخت، حادثه معاف‌کننده نمی‌شمرند و این وصف از مفهوم «قاهر» به خوبی بر می‌آید. وانگهی، آنچه وفای به عهد را دشوار کند ولی دفع شدنی باشد، الزام متعهد را از بین نمی‌برد؛ ناتوانی و عدم امکان است که این برائت را توجیه می‌کند.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 227 قانون مدنی:

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمی‌توان مربوط به او نمود.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج4، ش 815، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ش 290، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا