قانون مدنی

ماده 232 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود » مبحث اول: در اقسام شرط

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱ – شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.

۲ – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

۳ – شرطی که نامشروع باشد.

تفسیر ماده 232 قانون مدنی

+ شروط باطل، طبق قانون مدنی بر دو قسم است:

1) شروطی که باطل است ولی مفسد (مبطل) عقد اصلی نیست؛

2) شروطی که باطل و موجب بطلان عقد است.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 206، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج3، ش 547، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1400.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 329، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

4. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 207، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

5. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 208، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

6. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 209، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا