قانون مدنی

ماده 24 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب اول‌: در بیان انواع اموال » فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد

هیچکس نمی‌تواند طُرُق و شَوارِع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تَمَلُک نماید.

تفسیر ماده 24 قانون مدنی

+ شوارع: جمع شارع (شارع: جاده، خیابان)


+ کوچه هایی که آخر آنها مسدود است هرگاه ملک افراد باشد آنها می توانند در آن هرگونه تصرفی بنمایند.[1]


+ کوچه هایی که آخر آن مسدود نیست به عموم واگذار شده و در شمار اموال عمومی است، هرچند که در املاک خصوصی احداث شده باشد. [2]


+ در مورد کوچه هایی که آخر آنها مسدود است، چون استفاده از راه عبور مخصوص خانه های مجاور است، صاحبان این املاک می توانند با موافقت هم کوچه را به هر صورت که بخواهند در آورند، یا آن را بکلی جزو املاک خود کنند. به طریق اولی، اگر کوچه بن بست در ملک یک نفر احداث شده باشد، او حق دارد، هرگاه وجود کوچه را ضروری نداند، آن را از نو تصرف کند. [3]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 53، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ش24، تهران، انتشارات میزان.

3. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 68، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا