قانون مدنی

ماده 304 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب دوم: در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود » فصل اول: در کلیات

اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله ‌فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

تفسیر ماده 304 قانون مدنی

+ معامله بر مال غیر: کلیه معاملات بر مال غیر، فضولی محسوب و نفوذ آن منوط به اجازه مالک می‌باشد.[1]


+ اگر آن مال را به صورت ایقاع (مانند جعاله و وصیت تملیکی) منتقل به غیر کند آن ایقاع هم فضولی است و قابل رد و اجازه است. اگر آن را صداق زوجه یا فدیه خلع قرار داده باشد صداق و فدیه باطل است نه نکاح و خلع.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 418، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، ص 245، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا