قانون مدنی

ماده 419 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » ششم: در خیار غبن

در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

تفسیر ماده 419 قانون مدنی

+ برای تعیین قیمت مبیع در بازار طبق ماده 419 قانون مدنی، شرایط معامله نیز باید منظور شود زیرا در حقیقت شرایط معامله جزء یکی از عوضین است و در قیمت تاثیر به سزایی دارد، مثلا هرگاه بیع نسیه واقع شده است قیمت مبیع را به نسیه در همان مدت باید در نظر گرفت زیرا مال به نسیه گرانتر از نقد به فروش می‌رود، همچنان که قیمت مبیع سلم و سلف ارزانتر است.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 569، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا