قانون مدنی

ماده 437 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » هفتم: در خیار عیب

از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

تفسیر ماده 437 قانون مدنی

+ با اینکه خیار عیب ویژه بیع نیست و در زمینه بیع هم اختصاص به خریدار ندارد و برای بایع نیز، در صورتی که ثمن عین شخصی باشد، این خیار ممکن است وجود پیدا کند.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 309، تهران، انتشارات میزان.

2. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج5، ش 1020، تهران، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا